top of page
Image by Anna Hunko

Om oss

Macaal ab startades 2002 och utför arbete inom transport och nyproduktion. 

Företaget innehar kollektivavtal, foraförsäkring, ansvarsförsäkring samt godkänd ledningssystem FR 2000 (kvalité, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens), tillstånd att hantera asbest vid rivning och tillstånd farligt avfall. 

 

Cared ab grundades 2007 med tanke att komma in inom rivning och saneringsbranschen. Företaget innehar kollektivavtal, foraförsäkring samt ansvarsförsäkring, tillstånd att hantera asbest vid rivning och tillstånd farligt avfall. 

 

Energikompaniet vvk ab grundas 2017 för att arbeta inom el-vvs och byggnadsinstallationer. Samma år omsätter bolaget 3,34 miljoner kr.
År 2021 köps bolaget och nya ägaren väljer att ändra namn till LByggpartner AB.

 

År 2022 kommer man överens om att ingå i koncern för att kunna erbjuda helheten inom bygg. Bolagen har tillsammans mer än 30 års erfarenhet och är idag 40 anställda.

 

Vårt kontor ligger i Länna, Stockholm. Tillsammans är vi en miljövänlig byggkoncern som utför entreprenader inom nyproduktion och rot med bra resultat. VI erbjuder det mesta inom byggrelaterade tjänster under ett och samma tak och våra kunder är såväl företag som privatpersoner.  Vi arbetar alltid med miljövänliga kostnadseffektiva lösningar och hög kvalité.

 

Våra projekt utförs alltid till rätt pris, i rätt tid och med rätt servicenivå.

lc3a4nna-rendering-5-151018.jpg

Vi stöttar

​Varje år så stöttar vi olika organisationer genom att bidra med en gåva men också genom att samarbeta och medverka i de olika event som finns.

Macaal AB, Lbyggpartner AB och Cared ab kommer från och med år 2022 att vara aktiv i olika event för att bidra och ge stöd.

Vi kan inte göra allt men vi kan alltid genom engagemang och tillsammans med våra samarbetspartners bidra med nåt positivt där det behövs

VI STÖTTAR
bottom of page